Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να συλλεχθούν με την επίσκεψη σε αυτή την ιστοσελίδα. Δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων που συμβαίνει σε άλλες τοποθεσίες Web.

Οι σκοποί και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο kouponi.gr, καθορίζονται στο επίπεδο της συνεργατικής μας ομάδας. Έτσι, θεωρείται νόμιμα ότι είναι Ελεγκτής Δεδομένων («εμείς») για τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτόν τον ιστότοπο. Είμαστε εγγεγραμμένοι στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς που μπορεί ενδεχομένως να σας προσδιορίσει ως φυσικό πρόσωπο. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για την επεξεργασία που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα εκτός από αυτή.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει από τις 25 Ιανουαρίου 2021.

Τύποι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, επεξεργαζόμαστε (ή μπορεί να επεξεργαστούμε) ορισμένα από τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνουμε μέσω cookies ή με παρόμοιες τεχνολογίες. Μπορούμε να συλλέξουμε δύο κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • Ηλεκτρονικά στοιχεία ταυτοποίησης, όπως η διεύθυνση IP σας, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και πληροφορίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας, τοποθεσία συσκευής, ο τύπος προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήσατε για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και την ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα μας.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με τους ισοτόπους συνεργατών μας-είτε επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή συμμετέχετε σε δραστηριότητες παιχνιδιών σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες των συνεργατών μας. Αυτές οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συγκεντρωτικό επίπεδο (μαζί με παρόμοιες πληροφορίες που συγκεντρώνονται από άλλους χρήστες) και δεν είναι δυνατό να συνδεθούν με την ταυτότητά σας.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία σε περίπτωση που οργανώσουμε μια έρευνα στον ιστότοπό μας ως μέρος της εμπορικής μας έρευνας σχετικά με τα προϊόντα τυχερών παιχνιδιών και τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών. Για αυτόν τον λόγο, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη, την ηλικιακή ομάδα, τη γεωγραφική θέση, τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας για στοιχήματα, τις εγγραφές βίντεο και ήχου.

Για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων χρησιμοποιούνται cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική μας για τα Cookies.

Η νομική βάση και οι σκοποί για την επεξεργασία δεδομένων

Το νόμιμο ενδιαφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα καθορίζει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προϊόντος μας και των υπηρεσιών μας γενικότερα. Χρησιμοποιούμε αυτό το είδος των δεδομένων για τη μέτρηση της τρέχουσας αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών που υλοποιούνται στην ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται επίσης για να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία του χρήστη, να αναπτύξουν και να βελτιώσουν το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας, να εξασφαλίσουν και να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και την πρόληψη πιθανών απειλών.

Επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να ενεργοποιήσουμε την επικοινωνια μεταξύ της συσκευής σας και του διακομιστή μας, καθώς και να προσδιορίσουμε την κατά προσέγγιση γεωγραφική σας τοποθεσία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για την παραμετροποίηση υπηρεσιών (για παράδειγμα, για την παροχή κατάλληλου περιεχομένου για τη γλώσσα της επιλογής σας και το περιεχόμενο που σχετίζεται με τα παιχνίδια που είναι νόμιμα στη χώρα σας). Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για αναλυτικούς σκοπούς (για παράδειγμα, για να υπολογίσουμε πόσοι επισκέπτες από συγκεκριμένες χώρες/περιοχές έρχονται στην ιστοσελίδα μας).

Η επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η ομαλή παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί αυτό το είδος των δεδομένων για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, εάν προκύψουν.

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας που λαμβάνονται στις ιστοσελίδες των συνεργατών μας. Αυτός ο τύπος πληροφοριών ομαδοποιείται με άλλα παρόμοια δεδομένα για να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Αυτό είναι σημαντικό για τον θεμιτό σκοπό του υπολογισμού των εσόδων μας.

Οι σκοποί για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται για τη διεξαγωγή ερευνών είναι οι εξής:

 • Επικοινωνία μαζί σας διαβεβαιώνοντας ότι πληροίτε τις απαιτήσεις που σχετίζονται με το όριο ηλικίας για τα τυχερά παιχνίδια
 • Δημιουργία σχετικού αντιπροσωπευτικού δείγματος για την έρευνα
 • Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις απόψεις των πελατών μας σχετικά με τα προϊόντα τυχερών παιχνιδιών και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και τη διεξαγωγή της εμπορικής μας έρευνας
 • Παράδοση του βραβείου
 • Δημοσίευση του ονόματος του βραβευθέντος για λόγους διαφάνειας

Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR)

 • Πρόσβαση, ενημέρωση ή διαγραφή των πληροφοριών που έχουμε για εσάς: Όποτε ενδείκνυται, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, ενημέρωση ή διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που ελέγχουμε
 • Το δικαίωμα να αντιταχθείτε: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Το δικαίωμα του περιορισμού: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιστείλουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Το δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να σας παρασχεθεί ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε για εσάς σε μια δομημένη, ευανάγνωστη από μηχάνημα και συνήθως χρησιμοποιουμένη μορφή
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Υποβάλετε καταγγελία στην τοπική η Δανική αρχή προστασίας δεδομένων, εάν θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί τα παραπάνω δικαιώματά σας. Δανική υπηρεσία προστασίας δεδομένων: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K.
 • Αν σε οποιοδήποτε σημείο έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε αυτή την ιστοσελίδα, ή αν θέλετε να μας στείλετε το αίτημα σχετικά με τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε στείλτε μας email στο

Καθώς εδρεύουμε στη Δανία, μπορείτε να επιλέξετε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Δανίας – Διεύθυνση: Datatilsynet, Borgerade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εθνική σας αρχή προστασίας δεδομένων.

Αντικείμενο Δεδομένων και Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Ως επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε καλύτερα το ρόλο σας σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων, ήτοι τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων ( ‘GDPR’ ). Δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να προκύψει σε αυτή την ιστοσελίδα αφορά τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, θεωρείται ότι είστε υποκείμενο δεδομένων. Όντας το υποκείμενο των δεδομένων, δικαιούστε να ασκήσετε ορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα που διασφαλίζονται από τους σχετικούς νόμους της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και εξηγούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Δεδομένου ότι είμαστε ελεγκτής δεδομένων, θα πρέπει να θεωρούμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο. Το να είναι Ελεγκτής Δεδομένων παρέχει δυνατότητες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά μας υποχρεώνει επίσης να τα προστατεύουμε με τρόπο που διέπεται από τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Προστασία Δεδομένων

Επιπλέον, για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται καλά, ελέγχουμε ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Μόνο εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις εργασίας του.

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιούμε για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι ο έλεγχος πρόσβασης. Μόνο το εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας τους.

Τρίτοι αποδέκτες που μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τρίτους. Οι οντότητες αυτές μας βοηθούν να παρέχουμε τακτικά και να αναπτύσσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας (π.χ. αναλυτικά στοιχεία, συντήρηση, μάρκετινγκ, ανάπτυξη, βελτίωση της λειτουργικότητας).Όπως ορίζεται στο πλαίσιο του GDPR, οι εν λόγω τρίτοι αποδέκτες πρέπει να θεωρηθούν ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων. Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων συμμετέχουν στις δραστηριότητες επεξεργασίας με βάση τις σχετικές συμφωνίες προστασίας δεδομένων, οι οποίες δημιουργούνται για να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα είναι σώα και ασφαλή.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να κοινοποιηθούν στις δημόσιες αρχές και στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπου είναι απαραίτητο να το πράξουμε και όπου απαιτείται από το νόμο ή επιτρέπεται να το πράξουμε.

Μεταφορά σε αποδέκτες από τρίτες χώρες

Εάν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε έναν αποδέκτη καταχωρημένο σε μια ’τρίτη χώρα’ (εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας μεταφέρονται επαρκώς και με ασφάλεια, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες αποδεκτών τρίτων-χωρών στις οποίες μπορεί να μεταφερθούν τα δεδομένα σας:

 • Ένα κράτος το οποίο θεωρείται ότι διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα κράτη με το επαρκές επίπεδο προστασίας εδώ.
 • Ένας αποδέκτης από μια χώρα που δεν διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε συμβόλαια (Συμφωνίες Προστασίας Δεδομένων) που απαιτούν από τον αποδέκτη να προστατεύσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα ίδια πρότυπα που θα ήταν εντός του ΕΟΧ και να εφαρμόσει τις κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως ορίζονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, και ειδικά το GDPR.

Αλλαγές στην Ειδοποίηση Απορρήτου

Είναι πιθανό ότι αυτή η ειδοποίηση θα τροποποιηθεί ή θα ενημερωθεί στο μέλλον.Η ενημερωμένη έκδοση μπορεί να περιέχει βασικές ή δευτερεύουσες τροποποιήσεις. Οι ουσιώδεις τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. αν αναπτύξουμε έναν νέο σκοπό επεξεργασίας και εγκατάστασης νέας υπηρεσίας στην ιστοσελίδα μας). Ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις δεν έχουν καμία επίπτωση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. γλωσσικές διορθώσεις ή βελτιώσεις, νέες γραμματοσειρές ή στυλ). θα σας ενημερώσουμε για τυχόν ουσιαστικές αλλαγές εκ των προτέρων, έτσι ώστε να έχετε αρκετό χρόνο για να κατανοήσετε και να εξετάσετε τις αλλαγές πριν μπουν σε ισχύ.